Kierunek Unikatowy Analityka Gospodarcza

Aktualności O projekcie Staże Stypendia Koło naukowe Kurs
przedsiębiorczości
Platforma Kontakt

O projekcie


"Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA" to projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Motorem do utworzenia kierunku Analityka Gospodarcza była dzisiejsza gospodarka, która staje się wyzwaniem dla kadr przedsiębiorstw. Obecnie każda jej dziedzina wymaga stosowania narzędzi wykorzystywanych do analiz procesów gospodarczych, w związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów tej branży.

Barierą dla maturzystów w podejmowaniu studiów matematycznych jest niski poziom nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach oraz przekonanie, że matematyka to bardzo trudna nauka a studia nieciekawe.
Przyszli studenci oczekują, ze uczelnie wyjdą naprzeciw w pokonywaniu barier a dzięki temu znajdą oni ciekawą i dobrze płatną pracę a pracodawcy odpowiednich fachowców przeszkolonych praktycznie i teoretycznie.

Wychodząc naprzeciw studentom przygotowano kurs wyrównawczy. Działalność Koła Naukowego oraz staże pomogą w zdobyciu doświadczenia zawodowego i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Program stypendialny z kolei stworzy możliwość zdobycia przez najlepszych studentów stypendiów w wysokości do 1000 zł miesięcznie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 sierpnia 2012r. do 31 października 2015r.
 
© 2012 Kierunek Unikatowy Analityka Gospodarcza