Kierunek Unikatowy Analityka Gospodarcza

Aktualności O projekcie Staże Stypendia Koło naukowe Kurs
przedsiębiorczości
Platforma Kontakt

Stypendia


Programem stypendialnym w ramach projektu "Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA" objęci są studenci zrekrutowanych na rok ak. 2012/13, którzy w roku ak. 2012/2013 są studentami I roku, w roku ak. 2013/2014 II roku, a w roku ak. 2014/2015 III roku studiów.


Stypendium motywacyjne przyznawane jest na okres jednego semestru – 5 miesięcy (w semestrze zimowym od 1 października do 28 lutego, w semestrze z letnim od 1 marca do 31 lipca). Stypendium motywacyjne przyznawane w ramach Projektu jest wypłacane wyłącznie na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

 

W dniu 16 kwietnia br. Komisja stypendialna rozpatrzyła 59 wniosków.
Na semestr szósty w roku akad. 2014/2015 przyznala stypendia
41 studentom kierunku zamawianego Analityka gospodarcza
w wysokości 709 zł.

Ostateczna lista rankingowa (lista rankingowa nie uległa zmianie)

Harmonogram programu stypendialnego na semestr SZÓSTY w roku akad. 2014/15


W dniach 27 - 29  kwietnia br. zapraszamy w godzinach: 08.00-15.00 (pok.219 A)

Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy o wypłatę stypendium.


Regulacje prawne:


Druki do pobrania:

Osoby, które nie złożyły informacji o numerze rachunku bankowego proszone są o dostarczenie brakującego dokumentu w dniu podpisywania Umowy stypendialnej (rachunek bankowy musi należeć do studenta, któremu przyznano stypendium motywacyjne!!!)
© 2012 Kierunek Unikatowy Analityka Gospodarcza